Conviction Podcast

014 Conviction Podcast - Missionalt Momentum #3 Omvendelse

August 21, 2019

I denne episode vil vi tage afsæt i analyserne fra de to forrige episoder og forsøge at beskrive missional praksis og hvem der finder troen i en frikirke. Der begynder faktisk at tegne sig en teori om hvorfor missionalt momentum er en udfordring og et nødvendigt fokus område for danske frikirker.